Na tej stronie pobierzesz program:

Totek 1.5

Opis:
Totek 1.5 przeznaczony jest do generowania zestawów liczb na potrzeby zasadniczych losowań totalizatora sportowego - Dużego i Małego Lotka, Ekspres Lotka. "Totek" może generować od 3 do 7 numerków TOTKA w zakresie liczb 9 do 49. Kolejne losowania są automatycznie ewidencjonowane w celu ich ewentualnego zapisu do pliku tekstowego.
Korzystanie z programu sprowadza się praktycznie do wykonania 2 jedynie czynności: ustalenia (w górnym okienku edycyjnym) ilości losowanych numerków (od 1 do 7 - ograniczenie programowe) oraz doboru (w okienku edycyjnym poniżej okienka poprzedniego) zakresu losowanych numerków (liczb). W tym przypadku programowo ograniczono skalę tego doboru do typowej dla Dużego Totka liczby 49.
Po dokonaniu powyższych czynności aktywacja (klik) przycisku "Generuj" powoduje rozpoczęcie losowań. Wylosowane numerki pojawiają się w górnym panelu począwszy od lewej strony. "Objawieniom" tym towarzyszą generowane dźwięki imitujące działanie prawdziwej maszyny losującej.
Z chwilą zakończenia każdego losowania liczby te zostają automatycznie wprowadzane, z reguły w kolejności rosnącej, do widocznego po prawej (szarego) pola edycji. Użytkownik PC może skasować w tym polu wszystkie numerki z wielu losowań (przyciskiem "Czyść") lub wybrane (zaznaczone) jedynie losowanie (przyciskiem "Niszcz"). Poprzez aktywację przycisku "Zapisz" mamy możliwość zapisu widocznych w omawianym polu edycji losowań do pliku tekstowego lub innego.
Podczas ustalania ilości losowanych numerków oraz zakresu losowań pamiętać należy, że pierwsza wartość (ilość losowanych numerków) została powiązana z zakresem losowań (z drugą wartością) w stosunku 1 : 3. Siedem numerków może program wylosować jeżeli wartość "Numerki losowane z zakresu" będzie wynosić 21 i więcej. Podobnie będzie w innych przedziałach liczb.
Data dodania:
12 Nov 2010 16:00:24
Data dodania:
23 Aug 2013 19:50:25
Rozmiar:
253 kB
Pobrań:
1876
Licencja:
freeware (bezpłatna)
Wersja:
1.5
Autor:
Mulawa Andrzej
Strona WWW:
Kliknij aby odwiedzić stronę

Pobierz program: Totek 1.5 Pobierz